Ján Bayer

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Ján Bayer

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

1630 až 1674

bol slovenský spisovateľ, filozof a pedagóg, najvýznamnejší predstaviteľ Prešovskej školy, stúpenec Francisa Bacona.Diela : 1662 – Ostium vel atrium naturae ichnographice delineatum
1663 – Filum labyrinthi vel cynosura seu lux mentium universalis

Povedali o ňom

Niekto : ..z hľadiska koncepcie modernej vedy Komenského (tiež Bayerove a Cabanove) pansofické úsilia neprekročili jej prah, celá jeho encyklopédia vecným obsahom zostáva v predkritickom štádiu, je geocentrická, predgalileovská a predkarteziánska. Lenže na rozdiel od modernej vedy má jej teologický obsah hlboko ľudský zmysel, onú podstatnú nádej človeka na zmysluplnosť všetkého.... (ad Jan Amos Komenský, Ján Bayer, Izák Caban) >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk