Thomas More

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Thomas More

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

1478 až 1535

renesančná sociálna filozofia


Filozofická škola: renesančná sociálna filozofia


Diela : Utopia

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk