Anselm z Canterbury

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Anselm z Canterbury

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

1033 až 1109

ranná scholastika,Cirkvou vyhlásený za svätého. Ontologicky dokaz Boha. Realista v otázke univerzalií.


Filozofická škola: ranná scholastika realizmus v otázke univezálií


Diela : Monologium
Proslogium

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk