Avicenna - Ibn Sina

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Avicenna - Ibn Sina

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

980 až 1037

Hamadan,Perzia. Najväčší filozof islamu. Vyvrátil ho Al-Ghazali, obhajoval ho znovu Averroes. Parafrázoval Aristotela. 4x ho čítal, naučil sa ho naspamäť (Korán sa naučil podľa jeho autobiografie naspamäť vo veku 10 rokov), ale stále nerozumel jeho zámeru. Až al-Farabi mu ho vysvetlil v diele - Zámer metafyziky. Rozlíšil medzi esenciou a existenciou, čo je základ na ktorom stavajú Duns Scotus a Tomas Akvinský./De Libera/ iluminacionizmus.Avicenna's Neoplatonic scheme of emanations became fundamental in the Kalam (school of theological discourse) in the 12th century. His Book of Healing became available in Europe in partial Latin translation some fifty years after its composition, uder the title Sufficientia, and some authors have identified a Latin Avicennism as flourishing for some time, paralleling the more influential Latin Averroism./ wikipedia,židovská a islamská filozofia


Filozofická škola: židovská a islamská filozofia iluminacionizmus


Diela : Kniha o lieceni duse. Kniha o spase. Pokyny a poznámky (vraj najdôležitejšie dielo)

Povedali o ňom

Alain de Libera : Avicena rozlisil medzi esenciou a existenciou, co je zaklad na ktorom stavaju Duns Scotus a Tomas Akvinsky (ad Avicenna - Ibn Sina) >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk