Wang Pi

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Wang Pi

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

226 až 249

neotaoizmus,konfuciansky uradnik, ktory sa venoval taoizmu, rozšíril ho o konfuciansku politologiu


Filozofická škola: taoizmus neotaoizmus


Diela : kopie tao te tingu s komentarom

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk