Seneca

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Seneca

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

-4 až 65

stoicizmus, Rim, Rimska risa


Filozofická škola: stoicizmus


Diela :

Povedali o ňom

Niekto : Keď rímsky cisár Nero nariadil popravu filozofa Senecu, lebo žiarlil na jeho intelekt a vplyv, Seneca si poznamenal: „Každá krutosť pramení zo slabosti.“ >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk