Krates z Téb

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Krates z Téb

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

-365 až -285

starogrécky filozof, predstaviteľ kynizmu (viď kynizmus), žiak Diogena zo Sinope. Pôvodne bol bohatým občanom, keď sa však priklonil ku kynickej filozofii, vzdal sa svojho majetku a viedol prostý život podľa zásad kynizmu. Pre svoj zvyk vchádzať do cudzích domov a propagovať tam kynickú náuku ho nazývali otvárač dverí. Pre kynickú filozofiu získal o. i. bohatú a krásnu dievčinu Hipparchiu z mesta Maróneia, ktorá si ho vzala za muža. Získal aj jej brata Metrokla. Najvýznamnejším žiakom Krateta bol Zenón z Kitia, ktorý založil Stou. (wikipedia)


Filozofická škola: kynizmus


Diela :

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk