Charles Sanders Pierce

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Charles Sanders Pierce

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

1839 až 1914

pragmatizmus


Filozofická škola: pragmatizmus


Diela : ?

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk