Saul Aaron Kripke

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Saul Aaron Kripke

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1940 až 2020

analytická filozofia,americký filozof, predstaviteľ analytickej filozofie a logik, autor prevratných prác v oblasti modálnej logiky a sémantiky.


Filozofická škola: analytická filozofia


Diela : Pomenovanie a nevyhnutnost (1972)

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk