Alfred Jules Ayer

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Alfred Jules Ayer

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1910 až 1989

analytická filozofia,Siritel myšlienok Viedenského krúžku v Anglicku. Militantný ateista.


Filozofická škola: analytická filozofia


Diela : Language, Truth and Logic.(1936)
The Problem of Knowledge.

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk