Rudolf Herman Lotze

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Rudolf Herman Lotze

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1817 až 1881

nemecký filozof, zaviedol pojem hodnoty ako toho, čo má význam, platnosť iba pre subjekt, pričom však hodnota nie je produktom ľubovôle subjektu: hodnota je objektívna ako všeobecne platná forma chcenia a správania sa.V jeho filozofii sa spája exaktná prírodoveda, medicína a idealizmus nadväzujúci na Leibnizovu filozofiuDiela : Metaphysik, 1841
Leben und Lebenskraft, 1843
Logik, 1843
Medizinische Psychologie oder Physiologie der Seele, 1852
Mikrokosmos, 1-3, 1856-1864
Geschichte der Ásthetik, 1868
System der Philosophie, I-II, 1912

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk