Rudolf Herman Lotze

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Rudolf Herman Lotze


1817 až 1881

nemecký filozof, zaviedol pojem hodnoty ako toho, čo má význam, platnosť iba pre subjekt, pričom však hodnota nie je produktom ľubovôle subjektu: hodnota je objektívna ako všeobecne platná forma chcenia a správania sa.V jeho filozofii sa spája exaktná prírodoveda, medicína a idealizmus nadväzujúci na Leibnizovu filozofiuDiela : Metaphysik, 1841
Leben und Lebenskraft, 1843
Logik, 1843
Medizinische Psychologie oder Physiologie der Seele, 1852
Mikrokosmos, 1-3, 1856-1864
Geschichte der Ásthetik, 1868
System der Philosophie, I-II, 1912

Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk