John Toland

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


John Toland

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1670 až 1722

anglické(nemecké) osvietenstvo, Narodil sa v Írsku. Vyštudoval na univerzitách v Glasgowe, Edinburghu, Leidene a Oxforde a ovplyvnila ho filozofia Johna Locka.


Filozofická škola: anglické(nemecké) osvietenstvo deizmus panteizmus


Diela : Christianity not Mysterious (1696)
Socinianism Truly Stated (by "A Pantheist") (1705)
Pantheisticon, sive formula celebrandae sodalitatis socraticae (Pantheisticon, or the Form of Celebrating the Socratic Society)(1720) (Written in Latin. An English translation was published in 1751)
A INE

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk