Rozprava o metodě

http://www.antiqart.sk/rozprava-o-metode
Nejzásadnější pasáží knihy je druhá kapitola, v n... Viac info

Principy filosofie

http://www.antiqart.sk/principy-filosofie-0
systematický výklad sveta, vývojovej teórie vesm... Viac info

Geometria

Všechny úlohy geometrie lze snadno převést na takové členy, k jejichž sestrojení stačí znát pouze délky nekterých úseček. Tak jako sestává cel... Viac info

Etika

Etika vyložená spôsobom používaným v geometrii a rozdelená do piatich častí, v ktorých sa pojednáva o I. Bohu II. O prirodzenosti a pôvode mysle III... Viac info

Fenomenológia ducha

Pokiaľ ide o začiatok, z ktorého má filozofia vychádzať, zdá sa, že vo všeobecnosti musí začať takým istým subjektívnym predpokladom ako ostatné... Viac info

Pocet recenzií: 10 .Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk