Názov:

Fenomenológia ducha

Author:

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Popis: Pokiaľ ide o začiatok, z ktorého má filozofia vychádzať, zdá sa, že vo všeobecnosti musí začať takým istým subjektívnym predpokladom ako ostatné vedy, že si totiž musí urobiť predmetom myslenia zvláštny predmet. Inde je ním priestor, číslo atď, tu myslenie.

Obálka:

Úryvky z knihy:Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk