Názov:

Rozprava o metodě

Author:

Rene Descartes

Popis: http://www.antiqart.sk/rozprava-o-metode
Nejzásadnější pasáží knihy je druhá kapitola, v níž autor formuluje zásady metody. Descartes chtěl najít metodu zajišťující co nejjistější poznání; sám tvrdí, že pokud bychom se všichni jeho navrženými pravidly řídili, svět by poznal skutečnou pravdu.

Obálka:

Úryvky z knihy:Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk