Názov:

Geometria

Author:

Rene Descartes

Popis: Všechny úlohy geometrie lze snadno převést na takové členy, k jejichž sestrojení stačí znát pouze délky nekterých úseček. Tak jako sestává celá aritmetika pouze ze čtyř nebo pěti operací, jimiž jsou sečítání, násobení, dělení a odmocňování, jež lze pokádat za zvláštního druhu delení, tak podobně v geometrii..

Obálka:

Úryvky z knihy:Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk