Logika ako veda I.

Logika až do Hegelových čias sa málo spracovávala zo špekulatívnej stránky. Naopak, vcelku sa opakoval ten istý materiál, striedavo sa raz zrieďoval ... Viac info

Fenomenológia ducha

Pokiaľ ide o začiatok, z ktorého má filozofia vychádzať, zdá sa, že vo všeobecnosti musí začať takým istým subjektívnym predpokladom ako ostatné... Viac info

Pocet recenzií: 2 .Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk