Názov:

Etika

Author:

Benedictus de Spinoza

Popis: Etika vyložená spôsobom používaným v geometrii a rozdelená do piatich častí, v ktorých sa pojednáva o I. Bohu II. O prirodzenosti a pôvode mysle III. O pôvode a prirodzenosti afektov IV. O ľudskej neslobode čiže o sile afektov V. O moci rozumu čiže o ľudskej slobode

Obálka:

Úryvky z knihy:Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk