Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Michel de Montaigne    
Som taký človek, že sa rád spolieham na osud a vrhám sa do jeho náruče strmhlav: až do tej chvíle som mal viac dôvodov blahoželať si k tomu než dôvodov sťažovať sa na to a zistil som, že náhoda si poradí lepšie a mojím záujmom praje viac než ja sám.
O


Zdroj: M Montaigne citovaný v Martin M. Šimečka: Telesná výchova, s.154
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk