Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Sokrates    
Kto vie domyslieť svoje konanie, obyčajne si vyberie správne.
O


Zdroj: Obrana Sokratova [1989] inscenácia STV https://www.youtube.com/watch?v=xjdTbZy4ouo
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk