Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niccolo Machiavelli    
Láska sa udržuje putom vďačnosti.
O


Zdroj: Niccolo Machiavelli - Vladár, kapitola 25 - Zhrnutie
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk