Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niccolo Machiavelli    
Lepšie robiť a ľutovať, ako nerobiť a ľutovať!
O


Zdroj: Vraj vo svojich pamatiach Zdroj: Machiavelli: A Very Short Introduction | Quentin Skinner | Talks at Google
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk