Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Immanuel Kant    
Otázka "Prečo niečo jesť?" je irrelevantná. Pýtame sa iba "Čo jesť?, "Kedy jesť?", teda hypotetické otázky, za predpokladu, že sme (budeme) hladní. Relevantné otázky "Prečo...?" sa pýtajú na dôvod. Žijeme v kráľovstve dôvodov, cieľov.
O


Zdroj: parafráza in Podcast Kvantum ideí - Kedy konám slobodne?
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk