Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Rene Descartes    
Filozofia znamená štúdium múdrosti a že múdrosťou sa nerozumie len obozretnosť v konaní, ale i dokonalá znalosť všetkých vecí, ktoré je človek schopný poznať tak pre orientáciu v živote, ako aj pre zachovanie svojho zdravia, či objav všetkých poznatkov vo vedení.
O


Zdroj: AUTOROV LIST PREKLADATEĽOVI PRINCÍPOV FILOZOFIE DO FRANCÚZŠTINY, KTORÝ MÔŽE POSLÚŽIŤ AKO PREDHOVOR
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk