Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

apoštol Pavol    
Nech teda skúma človek sám seba, a tak nech je z chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, je a pije si odsúdenie. Preto je medzi vami veľa slabých a chorých a viacerí umierajú.
O


Zdroj: 1Kor 12,28
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk