Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Immanuel Kant    
Osvietenstvo znamená zbaviť sa nedospelosti, ktorú si zavinil človek sám. Nedospelosť je neschopnosť používať vlastný rozum bez vedenia inými. Túto nedospelosť sme si zavinili sami vtedy, keď jej príčinou nie je nedostatok rozumu, ale nedostatok rozhodnosti a odvahy používať svoj rozum bez vedenia inými. Sapere aude! Odváž sa používať vlastný rozum! Tak znie volebné heslo osvietenstva. (ad osvietenská filozofia)
O


Zdroj: Kant: ODPOVEĎ NA OTÁZKU: ČO JE OSVIETENSTVO?
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk