Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
Potom Hospodin povedal Mojžišovi: „Choď k faraónovi. Ja som zatvrdil jeho srdce i srdce jeho služobníkov, aby som medzi nimi urobil tieto svoje znamenia..
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Biblia    
Potom Hospodin povedal Mojžišovi: „Choď k faraónovi. Ja som zatvrdil jeho srdce i srdce jeho služobníkov, aby som medzi nimi urobil tieto svoje znamenia..
O
O
----

Zdroj: Exodus 10,1
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk