Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
V ten deň prišli k Nemu saduceji, ktorí hovorili, že nieto zmŕtvychvstania..
O


Zdroj: Matúš 22,23
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk