Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

apoštol Pavol    
Poznajú ma od začiatku a ak by chceli, mohli by vydať svedectvo, že som ako farizej žil podľa najprísnejšieho smeru nášho náboženstva. (ad apoštol Pavol)
O


Zdroj: skutky apoštolov 26,5
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk