Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

apoštol Pavol    
Keďže apoštol Pavol vedel, že jednu časť veľrady tvoria saduceji a druhú farizeji, zvolal vo veľrade: „Muži, bratia! Ja som farizej, syn farizeja, a súdia ma pre nádej a zmŕtvychvstanie.“ 7 Len čo to povedal, medzi farizejmi a saducejmi vznikla škriepka a zhromaždenie sa rozdelilo. 8 Saduceji totiž hovoria, že nieto zmŕtvychvstania ani anjela, ani ducha, kým farizeji vyznávajú jedno i druhé.
O


Zdroj: skutky apoštolov 23,6
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk