Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ježiš Nazaretský    
Hľadajte a nájdete.
O


Zdroj: Mt 7,7
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk