Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ježiš Nazaretský    
A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane, kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Vari je medzi vami otec, ktorý by dal svojmu synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo hada, keď ho prosí o rybu? Alebo mu podá škorpióna, keď si pýta vajce? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!
O


Zdroj: Lukáš 11,9
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk