Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
Ľud vstal a zbieral prepelice celý deň, celú noc, ba aj celý ďalší deň. Aj ten, čo pozbieral najmenej, mal desať chómerov. Potom ich porozkladali okolo tábora. No ešte mali mäso medzi zubami, skôr než ho stačili požuť, keď proti ľudu vzplanul Hospodinov hnev. Hospodin dopustil na ľud ťažkú ranu.
O


Zdroj: 4. Kniha Mojžišova 12,32
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk