Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Jean Jacques Rousseau : Začnime dvoma odlišnými stránkami v ľúbostných citoch - morálnosťou a telesnosťou. Telesná stránka zahŕňa všeobecnú túžbu, ktorá zväzuje obe pohlavia, morálna stránka obmedzuje danú túžbu a pripútava ju výlučne k jedinému objektu alebo jej prinajmenšom dodáva vyšší stupeň energie vo vzťahu k preferovanému objektu.
--------
----


Zdroj: Jean Jacques Rousseau : O pôvode a príčinách nerovnosti medzi ľuďmi , s.65
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk