Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
Krava s medveďom budú sa pásť a lev bude žrať slamu ako dobytok.
O


Zdroj: Izaias 11,6
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk