Citáty filozofov

Zdroj: Jean Jacques Rousseau : O pôvode a príčinách nerovnosti medzi ľuďmi , s.72
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk