Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
Veď prostitútke stačí aj peceň chleba, no žena iného muža chce uloviť vzácny život.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Biblia    
Veď prostitútke stačí aj peceň chleba, no žena iného muža chce uloviť vzácny život.
O
O
----

Zdroj: Príslovia 6,26 (ekumenický preklad)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk