Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
Kto miluje múdrosť, pôsobí otcovi radosť, ten však čo sa stýka s neviestkami, príde o majetok.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Biblia    
Kto miluje múdrosť, pôsobí otcovi radosť, ten však čo sa stýka s neviestkami, príde o majetok.
O
O
----

Zdroj: Príslovia 29,3
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk