Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
Nebuď veľmi spravodlivý a nerob sa príliš múdrym, prečo by si sa mal zničiť? Nebuď príliš svojvoľný a nebuď hlúpy, prečo by si mal zomrieť, keď ešte nenastal tvoj čas? Dobré bude, keď sa toho pridržíš, ba ani tamtoho sa nepustíš, veď kto sa bojí Boha, unikne tomu všetkému.
O


Zdroj: Kazatel 7,16
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk