Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Tomas Akvinsky    
Tri dôvody, prečo nemožno súhlasiť so samovraždou: Prvý dôvod je, že samovražda je iracionálna. Protirečí prirodzenej náklonnosti človeka k sebazáchove. Druhý dôvod je, že samovražda odporuje, protirečí nadvláde Boha nad ľudským životom. Boh je jediný, ktorý je autorom života. Život sme si nedali sami, nebol predmetom našej voľby. Tretí dôvod je ten, že priama samovražda je previnením sa aj proti spoločnosti. Je nespravodlivosťou, ktorú človek pácha na spoločnosti. Človek má v sebe hodnotu, význam aj pre druhých ľudí.
O


Zdroj: https://www.katolickenoviny.sk/tema/category/tema/article/preco-nie-je-samovrazda-z-moralneho-hladiska-pripustna.xhtml
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk