Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Charles Fourier    
Z troch dôvodou sa bude len málo používať chlieb: 1. Chlieb, látka prácne zhotoviteľná, je málo atraktívna pre ľud, ktorý dáva prednosť mäsu a ostatným poživatinám... 2...všetky práce týkajúce sa výroby a zásobovania chlebom, ako je orba, žatva, mlátenie, hnietenie, sú veľmi nezáživne 3 Chlieb, potravinu málo lahodiacu chuti, je treba piecť každodenne.
O


Zdroj: Fourier : Veľká metamorfóza, s.126
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk