Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ježiš Nazaretský    
24 Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.
O

Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk