Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ježiš Nazaretský : Počuli ste, že otcom bolo povedané: Nezabiješ! Kto by však zabil, musí ísť pred súd. 22 Ale ja vám hovorím: Každý, kto sa hnevá na brata, musí ísť pred súd. Kto by povedal bratovi: ‚Hlupák‘, musí ísť pred veľradu. Kto by povedal: ‚Blázon‘, musí ísť do ohnivého pekla. 23
--------
----

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk