Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Tomas Akvinsky    
Dvaja ľudia, napr. Peter a Pavol sa líšia vďaka látke a nie vďaka forme. Obaja majú rovnakú formu ľudskosti.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Tomas Akvinsky    
Dvaja ľudia, napr. Peter a Pavol sa líšia vďaka látke a nie vďaka forme. Obaja majú rovnakú formu ľudskosti.
O
O
----

Zdroj: prednášky stredoveka filozofia
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk