Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Konfucius - Kchung Fu-c’     
Raz, počas rozhovoru s učeníkom C´kungom, Majster pobavene zvolal: "Cch´, ty ma tučím pokladáš za človeka, ktorý si pamätá všetko, čo sa kedy naučil!" Učeník C´kung sa naňho udivene pozrel: "Áno. A vari si to nepamätáte?!" Majster odpovedal: "Nie! Ja iba dávam vecí do súvislostí!"
O


Zdroj: Konfucius: Rozhovory a výroky , Tatran Blava 2006s.243
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk