Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Konfucius - Kchung Fu-c’     
Na rybolove majster nikdy nechytal ryby do siete, ale len na háčik, a počas lovu nikdy nestrieľal na hniezdiace vtáky.
O


Zdroj: Konfucius : Rozhovory a výroky (Lun Ju) , Slovenský tatran , bratislava 2006 , s. 103
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk