Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Konfucius - Kchung Fu-c’     
Kým rodičia žijú, neopúšťaj ich! Ak ich predsa musíš opustiť, neodchádzaj na neznáme miesto!
O


Zdroj: Konfucius : Rozhovory a výroky (Lun Ju) , Slovenský tatran , bratislava 2006 , s. 53
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk