Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Konfucius - Kchung Fu-c’     
Správaj sa tak, aby rodičia okrem obavy o tvoje zdravie nemuseli mať už nijaké iné obavy.
O


Zdroj: Konfucius : Rozhovory a výroky (Lun Ju) , Slovenský tatran , bratislava 2006 , s. 21
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk