Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov , na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí, ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o Jeho zákone rozjíma dňom-nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne; a všetko, čo robí, sa vydarí.
O


Zdroj: Biblia, Žalmy › 1,1
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk