Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

William James    
Lebo filozofia, ktorá je v nás taká dôležitá, nie je odbornou záležitosťou; je to náš viacmenej nemý cit pre úprimný a hlboký zmysel života. Tento cit je len čiastočne vyčítaný z kníh; je to náš individuálny spôsob videnia a cítenia celkového pôsobenia a tlaku sveta.
O


Zdroj: Wiliam James: Pragmatismus , Nové jméno pro staré spůsoby myšlení , s.21
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk